MANAŽÉRSKE KURZY PDF Vytlačiť E-mail

 

 

VaP Centrum, s.r.o. ponúka kompletné manažérske vzdelávanie od najnižších až po najvyššie manažérske pozície. Cieľom manažérskeho vzdelávania je komplexné zvládnutie a osvojenie si manažérskych zručností, kompetencií a celoživotný osobnostný rozvoj.

Manažérske vzdelávanie, zabezpečuje manažérom rozvoj osobnosti a vysokú úroveň ovládania soft skills, čím zabezpečuje trvalý prínos a pridanú hodnotu z práce manažéra.

Akreditácie a výuky kurzov

Takmer všetky kurzy manažérskeho vzdelávania ponúka VaP Centrum, s.r.o., ako kurzy akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Všetky kurzy a vzdelávacie aktivity prebiehajú pod vedením najlepších lektorov na Slovensku.

 

Čítajte viac...