Verejná súťaž

Spoločnosť VaP Centrum, s.r.o. vyhlasuje a zverejňujeobchodnú verejnú súťaž podľa §281 – §288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v rámci projektu s názvom „Akreditácia inovatívneho vzdelávania v odvetví strojárenského priemyslu“ v rámciOperačného programu Vzdelávanie,Prioritná os 2 - Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ,Opatrenie 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania,Rámcová aktivita 2.1.4: Podpora ďalšieho vzdelávania v jednotlivých sektoroch,VÝZVA OPV-2009/2.1/01-SORO

Výzva IKT

Spoločnosť VaP Centrum, s.r.o. vyhlasuje a·zverejňuje obchodnú verejnú súťaž podľa §281 – §288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v rámci projektu s názvom „Akreditácia inovatívneho vzdelávania v odvetví strojárenského priemyslu“ v·rámci Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 2 - Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ, Opatrenie 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania, Rámcová aktivita 2.1.4: Podpora ďalšieho vzdelávania v jednotlivých sektoroch, VÝZVA OPV-2009/2.1/01-SORO

Výzva

 

 

 

Výzva - 13.6.2011

Výzva - 13.6.2011

 

Posledná zmena v Piatok, 17 Jún 2011 13:14